Konference

Společnost BETONCONSULT, s.r.o. byla v letech 2006-2014 hlavním pořadatelem odborných konferencí z oblasti stavebnictví na téma podlahy a povrchové úpravy.

  • Konference PODLAHY (ročníky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2014)
  • Konference POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ (ročník 2013)

Společnost BETONCONSULT, s.r.o. je také hlavním partnerem konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ , kterou pořádá Ústav stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně.

Cílem spol. Betonconsult, s.r.o. bylo, aby všechny odborné konference poskytly účastníkům komplexní přehled o dané problematice, včetně kontaktů na specialisty zabývající se jednotlivými tématy, s nimiž bylo možno při konferenci v rámci diskusního fóra přímo konzultovat připomínky k tématu.

Konference nabízely prostor k realizaci firemních prezentací, ať již formou inzerce ve sborníku či hojně využívané účasti na doprovodném firemním workshopu.

www.konferencepodlahy.cz


www.konferencepovrchoveupravy.cz            www.zkouseniajakost.cz