ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Zkušební laboratoř BETONCONSULT, s.r.o. provádí celé spektrum zkoušek složek betonu, malt, čerstvého a ztvrdlého betonu.

Rozsah prováděných zkušebních postupů vyplývá z níže uvedeného seznamu zkoušek. Zkoušky provádíme v naší laboratoři v ulici Na Veselí 45 v Praze 4. V rámci stavebně technických průzkumů kontrolujeme a testujeme stavby a jednotlivé konstrukční prvky přímo na místě (in-situ), s cílem co nejobjektivněji posoudit současný stav konstrukcí, jejich vady a poruchy. Provádíme také zkoušky v rámci kontroly sanace kontrétního stavebního objektu (např. odtrhové zkoušky, stanovení tlouťšky reprofilace).

Zkoušky - laboratoř

 • Pevnost v tlaku zkušebních krychlí a trámečků
 • Pevnost v tlaku na tělesech odebraných z konstrukce (jádrových vývrtů)
 • Pevnost v tahu za ohybu a tlaku na zlomcích (malty, cementové potěry)
 • Pevnost v tlaku nedestruktivně Schmidtovým trdoměrem a Maškovým špičákem
 • Objemová hmotnost zkušebních těles
 • Odtrhová zkouška - pevnost v tahu, soudržnost povrchové úpravy s podkladem
 • Mrazuvzdornost podle ČSN 73 1326 - metoda A
 • Hloubka průsaku tlakovou vodou podle ČSN EN 12390-8
 • Ověření přítomnosti alkalicko - křemičitých gelů v dodaném vzorku
 • Chemický rozbor betonu
 • Nasákavost zkušebních těles
 • Povrchová nasákavost
 • Vlhkost gravimetricky (sušením do ustálené hmotnosti)
 • Plynotěsnost
 • Stanovení sklonu k tvorbě trhlin při vázaném smrštění (korýtková zkouška)
 • Průběh teploty během hydratace
 • Obsah vzduchu v čerstvém betonu
 • Zpracovatelnost čerstvého betonu - zkouška sednutím kužele
 • a další zkoušky

Zkoušky - diagnostika staveb, kontrola sanace

 • Odtrhová zkouška - pevnost v tahu povrchových vrstev, soudržnost povrchové úpravy s podkladem
 • Pevnost v tlaku nedestruktivně Schmidtovým tvrdoměrem, Maškovým špičákem
 • Povrchová nasákavost betonu
 • Tloušťka krycí vrstvy betonu nad výztuží
 • Tloušťka zkarbonatované vrstvy
 • Vizuální prohlídka a akustické trasování konstrukcí
 • Přídržnost nátěru mřížkovým řezem
 • Vodotěsnost nátěru
 • Tloušťka nátěru
 • Rovinnost
 • Stanovení kvality zdící malty nedestruktivně
 • Korozní stav oceli v sondě
 • Odběr a zkoušky jádrových vývrtů
 • Provedení boraných sond k výztuži (určení polohy a průměru výztuže)
 • a další zkoušky

Ceny stavebně technických průzkumů stanovujeme na základě individuální kalkulace dle předpokládaného rozsahu zkoušek a časové náročnosti zpracování a vyhodnocení výsledků formou zprávy či znaleckého posudku.

Proč Betonconsult?

Kvalita
Spolehlivost
Zkušenost
Stabilita

Mohlo by Vás zajímat

Rádi bychom Vás pozvali na další kurzy, které jsme pro vás připravili. 
Dne 26.3.2018 se bude konat kurz pro stavbyvedoucí s názvem Stavbyvedoucí - kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost, kde bude přednášet zkušený lektor Ing. Mgr. David Jedinák, stavební inženýr a právník, o důležitých tématech pro výkon funkce stavbyvedoucího z pohledu technického i právního.

Dne 9.4.2018  opakujeme pro velký zájem v Praze sponzorovaný odborný kurz Vodonepropustné a vodotěsné konstrukce, zaměřený na problematiku navrhování, provádění a možnosti oprav vodonepropustných konstrukcí, se zvýhodněným vložným ve výši 200,-Kč/osoba.  

Všechny kurzy jsou akreditovány v programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. 
Přihlášte se k odběru novinek, rádi Vás budeme informovat o nových kurzech.

 

 

Datum:
26.3.2018 (9:00 - 13:00)
Zvýhodněná cena
1520,-Kč + DPH při přihlášení do 12.3.2018 vč.
Datum:
9.4.2018 (9:00 - 16:00)
Zvýhodněná cena
200,-Kč vč. DPH - SPONZOROVANÝ KURZ
Datum:
25.4.2018 (9:00 - 12:00) + 25.4.2018 (13:00 - 16:00)
Zvýhodněná cena
1950,-Kč + DPH při přihlášení do 4.4.2018 vč.
Datum:
25.4.2018 (9:00 - 12:00)
Zvýhodněná cena
1350,-Kč + DPH při přihlášení do 4.4.2018 vč.