ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Zkušební laboratoř BETONCONSULT, s.r.o. provádí celé spektrum zkoušek složek betonu, malt, čerstvého a ztvrdlého betonu.

Rozsah prováděných zkušebních postupů vyplývá z níže uvedeného seznamu zkoušek. Zkoušky provádíme v naší laboratoři v ulici Na Veselí 45 v Praze 4. V rámci stavebně technických průzkumů kontrolujeme a testujeme stavby a jednotlivé konstrukční prvky přímo na místě (in-situ), s cílem co nejobjektivněji posoudit současný stav konstrukcí, jejich vady a poruchy. Provádíme také zkoušky v rámci kontroly sanace kontrétního stavebního objektu (např. odtrhové zkoušky, stanovení tlouťšky reprofilace).

Zkoušky - laboratoř

 • Pevnost v tlaku zkušebních krychlí a trámečků
 • Pevnost v tlaku na tělesech odebraných z konstrukce (jádrových vývrtů)
 • Pevnost v tahu za ohybu a tlaku na zlomcích (malty, cementové potěry)
 • Pevnost v tlaku nedestruktivně Schmidtovým trdoměrem a Maškovým špičákem
 • Objemová hmotnost zkušebních těles
 • Odtrhová zkouška - pevnost v tahu, soudržnost povrchové úpravy s podkladem
 • Mrazuvzdornost podle ČSN 73 1326 - metoda A
 • Hloubka průsaku tlakovou vodou podle ČSN EN 12390-8
 • Ověření přítomnosti alkalicko - křemičitých gelů v dodaném vzorku
 • Chemický rozbor betonu
 • Nasákavost zkušebních těles
 • Povrchová nasákavost
 • Vlhkost gravimetricky (sušením do ustálené hmotnosti)
 • Plynotěsnost
 • Stanovení sklonu k tvorbě trhlin při vázaném smrštění (korýtková zkouška)
 • Průběh teploty během hydratace
 • Obsah vzduchu v čerstvém betonu
 • Zpracovatelnost čerstvého betonu - zkouška sednutím kužele
 • a další zkoušky

Zkoušky - diagnostika staveb, kontrola sanace

 • Odtrhová zkouška - pevnost v tahu povrchových vrstev, soudržnost povrchové úpravy s podkladem
 • Pevnost v tlaku nedestruktivně Schmidtovým tvrdoměrem, Maškovým špičákem
 • Povrchová nasákavost betonu
 • Tloušťka krycí vrstvy betonu nad výztuží
 • Tloušťka zkarbonatované vrstvy
 • Vizuální prohlídka a akustické trasování konstrukcí
 • Přídržnost nátěru mřížkovým řezem
 • Vodotěsnost nátěru
 • Tloušťka nátěru
 • Rovinnost
 • Stanovení kvality zdící malty nedestruktivně
 • Korozní stav oceli v sondě
 • Odběr a zkoušky jádrových vývrtů
 • Provedení boraných sond k výztuži (určení polohy a průměru výztuže)
 • a další zkoušky

Ceny stavebně technických průzkumů stanovujeme na základě individuální kalkulace dle předpokládaného rozsahu zkoušek a časové náročnosti zpracování a vyhodnocení výsledků formou zprávy či znaleckého posudku.

Proč Betonconsult?

Kvalita
Spolehlivost
Zkušenost
Stabilita

Mohlo by Vás zajímat

Ve dnech 29. – 31.1.2018 pořádáme v Praze dva odborné kurzy z cyklu Vady a poruchy staveb. Ve dnech 29. a 30.1.2018 proběhne dvoudenní kurz o vadách a poruchách betonových konstrukcí, ve středu 31.1.2018 se bude konat seminář Vady a poruchy staveb – ocelové a dřevěné konstrukce. Lektoři budou přednášet o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími poruchami příslušných stavebních konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence chyb i následných oprav.

Všechny kurzy Betonconsultu jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Při účasti na obou kurzech nabízíme zajímavou zvýhodněnou cenu. Více informací a on-line přihlášku naleznete zde.

Datum:
22.- 25.1.2018
Zvýhodněná cena
4840,-Kč + DPH při přihlášení do 8.1.2018 vč.
Datum:
29. - 30.1.2018 + 31.1.2018
Zvýhodněná cena
3770,-Kč + DPH při přihlášení do 15.1.2018 vč.
Datum:
29. - 30.1.2018
Zvýhodněná cena
2720,-Kč + DPH při přihlášení do 15.1.2018 vč.
Datum:
31.1.2018 (9:00 - 16:00)
Zvýhodněná cena
1950,-Kč + DPH při přihlášení do 17.1.2018 vč.