ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Zkušební laboratoř BETONCONSULT, s.r.o. provádí celé spektrum zkoušek složek betonu, malt, čerstvého a ztvrdlého betonu.

Rozsah prováděných zkušebních postupů vyplývá z níže uvedeného seznamu zkoušek. Zkoušky provádíme v naší laboratoři v ulici Na Veselí 45 v Praze 4. V rámci stavebně technických průzkumů kontrolujeme a testujeme stavby a jednotlivé konstrukční prvky přímo na místě (in-situ), s cílem co nejobjektivněji posoudit současný stav konstrukcí, jejich vady a poruchy. Provádíme také zkoušky v rámci kontroly sanace kontrétního stavebního objektu (např. odtrhové zkoušky, stanovení tlouťšky reprofilace).

Zkoušky - laboratoř

 • Pevnost v tlaku zkušebních krychlí a trámečků
 • Pevnost v tlaku na tělesech odebraných z konstrukce (jádrových vývrtů)
 • Pevnost v tahu za ohybu a tlaku na zlomcích (malty, cementové potěry)
 • Pevnost v tlaku nedestruktivně Schmidtovým trdoměrem a Maškovým špičákem
 • Objemová hmotnost zkušebních těles
 • Odtrhová zkouška - pevnost v tahu, soudržnost povrchové úpravy s podkladem
 • Mrazuvzdornost podle ČSN 73 1326 - metoda A
 • Hloubka průsaku tlakovou vodou podle ČSN EN 12390-8
 • Ověření přítomnosti alkalicko - křemičitých gelů v dodaném vzorku
 • Chemický rozbor betonu
 • Nasákavost zkušebních těles
 • Povrchová nasákavost
 • Vlhkost gravimetricky (sušením do ustálené hmotnosti)
 • Plynotěsnost
 • Stanovení sklonu k tvorbě trhlin při vázaném smrštění (korýtková zkouška)
 • Průběh teploty během hydratace
 • Obsah vzduchu v čerstvém betonu
 • Zpracovatelnost čerstvého betonu - zkouška sednutím kužele
 • a další zkoušky

Zkoušky - diagnostika staveb, kontrola sanace

 • Odtrhová zkouška - pevnost v tahu povrchových vrstev, soudržnost povrchové úpravy s podkladem
 • Pevnost v tlaku nedestruktivně Schmidtovým tvrdoměrem, Maškovým špičákem
 • Povrchová nasákavost betonu
 • Tloušťka krycí vrstvy betonu nad výztuží
 • Tloušťka zkarbonatované vrstvy
 • Vizuální prohlídka a akustické trasování konstrukcí
 • Přídržnost nátěru mřížkovým řezem
 • Vodotěsnost nátěru
 • Tloušťka nátěru
 • Rovinnost
 • Stanovení kvality zdící malty nedestruktivně
 • Korozní stav oceli v sondě
 • Odběr a zkoušky jádrových vývrtů
 • Provedení boraných sond k výztuži (určení polohy a průměru výztuže)
 • a další zkoušky

Ceny stavebně technických průzkumů stanovujeme na základě individuální kalkulace dle předpokládaného rozsahu zkoušek a časové náročnosti zpracování a vyhodnocení výsledků formou zprávy či znaleckého posudku.

Proč Betonconsult?

Kvalita
Spolehlivost
Zkušenost
Stabilita

Mohlo by Vás zajímat

Čtvrtý lednový týden se uskuteční tradiční čtyřdenní odborný kurz na téma SANACE. Celá řada odborníků z praxe bude přednášet o svých zkušenostech s prováděním, kontrolou i vadami sanací. Kromě základní teorie o vlastnostech, technologii, degradaci betonu a železobetonu, zazní v kurzu informace o konkrétních typech sanačních zásahů, nejčastěji se objevujících problémech při provádění sanací a možnostech jejich předcházení. 

Kurz je akreditován v rámci Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Seminář proběhne od 22. - 25.1.2018 v Konferenčním centru VŠCHT v Praze 4 - Kunraticích. Více informací zde.

Datum:
28.11.2017 (9:00 - 15:00)
Zvýhodněná cena
1770,-Kč + DPH při přihlášení do 14.11.2017 vč.
Datum:
11.1.2018 (9:00 - 15:00)
Zvýhodněná cena
1770,-Kč + DPH při přihlášení do 28.12.2017 vč.
Datum:
22.- 25.1.2018
Zvýhodněná cena
4840,-Kč + DPH při přihlášení do 8.1.2018 vč.
Datum:
29. - 30.1.2018
Zvýhodněná cena
2720,-Kč + DPH při přihlášení do 15.1.2018 vč.
Datum:
31.1.2018
Zvýhodněná cena
1950,-Kč + DPH při přihlášení do 17.1.2018 vč.
Datum:
29. - 30.1.2018 + 31.1.2018
Zvýhodněná cena
3770,-Kč + DPH při přihlášení do 15.1.2018 vč.
Datum:
21.2.2018
Zvýhodněná cena
200,-Kč vč. DPH
Datum:
26.3.2018 (9:00 - 13:00)
Zvýhodněná cena
1520,-Kč + DPH při přihlášení do 12.3.2018 vč.