BETONCONSULT s.r.o. - kancelář pro diagnostiku, stavební expertizy a poradenství nabízí celé spektrum služeb z oblasti diagnostiky staveb, zkoušení stavebních materiálů a vzdělávání ve stavebnictví, které vyplývají z dlouholetých zkušeností našich pracovníků.

Poskytované služby:

• DIAGNOSTIKA STAVEB A NÁVRHY SANACÍ
stavebně technické průzkumy betonových, železobetonových a zděných konstrukcí, včetně diagnostiky výškových staveb pomocí lezeckého zpřístupnění

• ZNALECKÉ POSUDKY
z oblasti stavebnictví

• ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
laboratorní zkoušky stavebních hmot (cementů, čerstvého a ztvrdlého betonu a další)

• ODBORNÉ KONZULTACE, STAVEBNÍ DOZOR, KONTROLA BETONÁŽÍ

• ODBORNÉ KURZY a ŠKOLENÍ Z OBLASTI STAVEBNICTVÍ

     Aktuální nabídka kurzů a přihlášky viz www.betonconsult.cz/kurzy

     Individuální kurzy a školení dle zadání objednateleTĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!