Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY - KURZY SPOLEČNOSTI BETONCONSULT, s.r.o.

1. POŘADATEL:
BETONCONSULT, s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
IČ: 27366774, DIČ: CZ27366774, plátce DPH
tel.: +420/244 401 879, e-mail: kurzy@betonconsult.cz

2. PŘIHLÁŠKY
Přihlásit se je možné prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.betonconsult.cz/kurzy. Po obdržení závazné přihlášky Vám bude zasláno potvrzení Vaší přihlášky e-mailem na e-mailovou adresu a fakturační e-mail uvedený v přihlášce. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Přihlášku s fakturačními a kontaktními údaji je možné zaslat také e-mailem na adresu kurzy@betononsult.cz. Účast na kurzu bez předchozí přihlášky je možná, avšak jen v případě volných míst v sále.

3. VLOŽNÉ
Cena vložného je uvedena bez DPH (21%). Vložné zahrnuje cenu kurzu včetně případných studijních materiálů a občerstvení během konání celého kurzu. Vložné nezahrnuje obědy ani ubytování (pokud není výslovně uvedeno jinak). Prosíme účastníky, aby si ubytování podle svých požadavků zajistili sami.

4. PLATBA VLOŽNÉHO
Po skončení kurzu Vám bude na Váš fakturační email, uvedený v přihlášce, zaslána faktura - daňový doklad s platebními údaji pro platbu vložného. Vložné prosím uhraďte na účet pořadatele, uvedený na faktuře. Při registraci je možné zaplatit vložné v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo v konkrétních případech požadovat uhrazení vložného předem na základě zaslané proforma faktury. U sponzorovaných kurzů se platí vložné v hotovosti při registraci účastníků (pokud není předem dohodnuto jinak).

5. ZRUŠENÍ KURZU ÚČASTNÍKEM A POŘADATELEM
Zrušit účast je možné pouze písemně (např. e-mailem: kurzy@betonconsult.cz) před zahájením kurzu. Zrušení účasti více než 10 dní před zahájením kurzu nepodléhá poplatku. Při zrušení účasti 10 dní před zahájením kurzu a méně je účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny vložného. Při neúčasti přihlášeného je možné poslat kolegu - náhradníka. Jméno náhradníka prosím avizujte v předstihu na email kurzy@betonconsult.cz nebo telefonicky.

V případě nedostatečného počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo kurz zrušit. Přihlášení budou minimálně dva dny před konáním akce e-mailem, nebo telefonicky (na kontakt uvedený v přihlášce) informováni o zrušení akce, případně o náhradním termínu.

6. OSVĚDČENÍ
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurzy jsou akreditovány v programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a České komory architektů.

7. ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O AKCÍCH
Zatržením políčka "souhlas" s odběrem novinek v přihlášce na kurz dává účastník souhlas se zasíláním informací o připravovaných vzdělávacích akcích společnosti Betonconsult, s.r.o. a se zpracováním osobních údajů v souladu s novou směrnicí o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR). Souhlas je poskytován na dobu neurčitou a lze ho kdykoli odvolat a zasílání novinek zrušit. Stačí zaslat e-mail s předmětem NEZASÍLAT na adresu kurzy@betonconsult.cz nebo nás informovat telefonicky. Newsletter se vzdělávacímí akcemi je podle zákona č. 480/2004 Sb. obchodním sdělením.

Proč Betonconsult?

Kvalita
Spolehlivost
Zkušenost
Stabilita

Mohlo by Vás zajímat

Rádi bychom Vás pozvali na další kurzy, které jsme pro vás připravili. 
Dne 26.3.2018 se bude konat kurz pro stavbyvedoucí s názvem Stavbyvedoucí - kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost, kde bude přednášet zkušený lektor Ing. Mgr. David Jedinák, stavební inženýr a právník, o důležitých tématech pro výkon funkce stavbyvedoucího z pohledu technického i právního.

Dne 9.4.2018  opakujeme pro velký zájem v Praze sponzorovaný odborný kurz Vodonepropustné a vodotěsné konstrukce, zaměřený na problematiku navrhování, provádění a možnosti oprav vodonepropustných konstrukcí, se zvýhodněným vložným ve výši 200,-Kč/osoba.  

Všechny kurzy jsou akreditovány v programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. 
Přihlášte se k odběru novinek, rádi Vás budeme informovat o nových kurzech.

 

 

Datum:
26.3.2018 (9:00 - 13:00)
Zvýhodněná cena
1520,-Kč + DPH při přihlášení do 12.3.2018 vč.
Datum:
9.4.2018 (9:00 - 16:00)
Zvýhodněná cena
200,-Kč vč. DPH - SPONZOROVANÝ KURZ
Datum:
25.4.2018 (9:00 - 12:00) + 25.4.2018 (13:00 - 16:00)
Zvýhodněná cena
1950,-Kč + DPH při přihlášení do 4.4.2018 vč.
Datum:
25.4.2018 (9:00 - 12:00)
Zvýhodněná cena
1350,-Kč + DPH při přihlášení do 4.4.2018 vč.