Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY - KURZY SPOLEČNOSTI BETONCONSULT, s.r.o.

1. POŘADATEL:
BETONCONSULT, s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
IČ: 27366774, DIČ: CZ27366774, plátce DPH
tel.: +420/244 401 879, e-mail: kurzy@betonconsult.cz

2. PŘIHLÁŠKY
Řádně vyplněnou přihlášku prosím zašlete e-mailem nebo poštou na kontakty uvedené v bodě 1.
Je možné se přihlásit také prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.betonconsult.cz/kurzy. Po obdržení závazné přihlášky Vám bude zasláno potvrzení Vaší přihlášky e-mailem na e-mailovou adresu a fakturační e-mail uvedený v přihlášce. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Účast na kurzu bez předchozí přihlášky je možná, avšak jen v případě volných míst v sále.

3. VLOŽNÉ
Cena vložného je uvedena bez DPH (21%). Vložné zahrnuje cenu kurzu včetně případných studijních materiálů a občerstvení během konání celého kurzu. Vložné nezahrnuje obědy ani ubytování (pokud není výslovně uvedeno jinak). Prosíme účastníky, aby si ubytování podle svých požadavků zajistili sami.

4. PLATBA VLOŽNÉHO
Po skončení kurzu Vám bude na Váš fakturační email, uvedený v přihlášce zaslána faktura - daňový doklad s platebními údaji pro platbu vložného. Vložné prosím uhraďte na účet pořadatele, uvedený na faktuře. Při registraci je možné zaplatit vložné v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo v konkrétních případech požadovat uhrazení vložného předem na základě zaslané proforma faktury.

5. ZRUŠENÍ KURZU ÚČASTNÍKEM A POŘADATELEM
Zrušit účast je možné pouze písemně (např. e-mailem: kurzy@betonconsult.cz) před zahájením kurzu. Zrušení účasti více než 10 dní před zahájením kurzu nepodléhá poplatku. Při zrušení účasti 10 dní před zahájením kurzu a méně je účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny vložného. Při neúčasti přihlášeného je možné poslat kolegu - náhradníka. Jméno náhradníka prosím avizujte v předstihu na email kurzy@betonconsult.cz nebo telefonicky.

V případě nedostatečného počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo kurz zrušit. Přihlášení budou minimálně dva dny před konáním akce e-mailem, nebo telefonicky (na kontakt uvedený v přihlášce) informováni o zrušení akce, případně o náhradním termínu.

6. OSVĚDČENÍ
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurzy jsou akreditovány v programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

7. ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O AKCÍCH
Účastník dává přihlášením se na kurz či na jinou vzdělávací akci společnosti Betonconsult, s.r.o. souhlas se zasíláním informací o připravovaných vzdělávacích akcích. Tyto informace jsou podle zákona č. 480/2004 Sb. obchodním sdělením. Zasílání informací o připravovaných akcích je možné kdykoli zrušit na adrese kurzy@betonconsult.cz.

Proč Betonconsult?

Kvalita
Spolehlivost
Zkušenost
Stabilita

Mohlo by Vás zajímat

Ve dnech 29. – 31.1.2018 pořádáme v Praze dva odborné kurzy z cyklu Vady a poruchy staveb. Ve dnech 29. a 30.1.2018 proběhne dvoudenní kurz o vadách a poruchách betonových konstrukcí, ve středu 31.1.2018 se bude konat seminář Vady a poruchy staveb – ocelové a dřevěné konstrukce. Lektoři budou přednášet o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími poruchami příslušných stavebních konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence chyb i následných oprav.

Všechny kurzy Betonconsultu jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Při účasti na obou kurzech nabízíme zajímavou zvýhodněnou cenu. Více informací a on-line přihlášku naleznete zde.

Datum:
22.- 25.1.2018
Zvýhodněná cena
4840,-Kč + DPH při přihlášení do 8.1.2018 vč.
Datum:
29. - 30.1.2018 + 31.1.2018
Zvýhodněná cena
3770,-Kč + DPH při přihlášení do 15.1.2018 vč.
Datum:
29. - 30.1.2018
Zvýhodněná cena
2720,-Kč + DPH při přihlášení do 15.1.2018 vč.
Datum:
31.1.2018 (9:00 - 16:00)
Zvýhodněná cena
1950,-Kč + DPH při přihlášení do 17.1.2018 vč.