Mediální partneři:
 
 
 
 
 
 
 
     TOPlist
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BETONCONSULT, s.r.o.

1. POŘADATEL:
BETONCONSULT, s.r.o., V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
IČ: 27366774
Tel.: +420/244 401 879
e-mail: kurzy@betonconsult.cz

2. PŘIHLÁŠKY
Řádně vyplněnou přihlášku prosím zašlete poštou nebo e-mailem na adresu:
Betonconsult, s.r.o.
V Rovinách 123
140 00 Praha 4

e-mail: kurzy@betonconsult.cz
Je možné se přihlásit také prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách www.betonconsult.cz/kurzy.
Po obdržení závazné přihlášky Vám bude zasláno potvrzení Vaší přihlášky. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Účast na kurzu bez předchozí přihlášky je možné dohodnout při registraci, avšak jen v případě volných míst v sále.

3. VLOŽNÉ
Vložné zahrnuje cenu kurzu včetně případných studijních materiálů a občerstvení během konání celého kurzu. Vložné nezahrnuje obědy ani ubytování. Prosíme účastníky, aby si ubytování podle svých požadavků zajistili sami.

V případě nedostatečného počtu přihlášených si organizátor vyhrazuje právo kurz zrušit. Přihlášení budou minimálně dva dny před konáním akce e-mailem, nebo telefonicky (na kontakt uvedený v přihlášce) informováni o zrušení akce, případně o náhradním termínu.

4. PLATBA VLOŽNÉHO
Po skončení kurzu Vám bude na Váš email uvedený v přihlášce, nebo na korespondenční adresu zaslána faktura s platebními údaji pro platbu vložného. Vložné prosím uhraďte na účet pořadatele, uvedený na faktuře.
Při registraci bude možné zaplatit vložné v hotovosti.

Pořadatel si vyhrazuje právo v konkrétních případech požadovat uhrazení vložného předem na základě zaslané proforma faktury.

5. STORNO
Zrušit účast je možné pouze písemně (např. e-mailem: kurzy@betonconsult.cz) před zahájením kurzu. Zrušení účasti více než 10 dní před zahájením kurzu nepodléhá poplatku. Při zrušení účasti 10 dní před zahájením kurzu a méně je účtován storno poplatek ve výši 50% z vložného. Při neúčasti přihlášeného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme.
Jméno náhradníka prosím avizujte v předstihu na email kurzy@betonconsult.cz.

6. OSVĚDČENÍ
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

7. ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O AKCÍCH
Účastník dává přihlášením se na kurz, konferenci či na jinou vzdělávací akci společnosti Betonconsult, s.r.o. souhlas se zasíláním informací o připravovaných vzdělávacích akcích. Tyto informace jsou podle zákona č. 480/2004 Sb. obchodním sdělením. Zasílání informací o připravovaných akcích je možné zrušit na adrese kurzy@betonconsult.cz.

Obchodní podmínky ke stažení ZDE