Mediální partneři:
 
 
 
 
 
 
 
     TOPlist
 


 
BETONCONSULT, s.r.o.
Zkušební laboratoř a korespondenční adresa : Na Veselí 45, 140 00 Praha 4
Sídlo a fakturační adrea: V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
IČ: 273 66 774
www.betonconsult.cz , e-mail: betonconsult@betonconsult.cz
ODBORNÍ GARANTI KURZŮ:
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. Ing. Petr Tůma, Ph.D.
e-mail: dohnalek@sanacebetonu.cz e-mail: petr.tuma@betonconsult.cz
Tel.: +420 244 401 879 Tel.: +420/724 080 924
   
   
PŘIHLÁŠKY:  
e-mail: kurzy@betonconsult.cz  
Tel.: +420 244 401 879  
   
   
ORGANIZACE KURZŮ:  
Ing. Jitka Gottwaldová Mgr. Helena Tůmová, Ph.D.
e-mail: jitka.gottwaldova@betonconsult.cz e-mail: helena.tumova@betonconsult.cz
Tel.: +420/602 508 571