Osobní profily

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Autorizovaný inženýr a soudní znalec, jednatel společnosti
Vedoucí zkušební laboratoře
Jiří Dohnálek

Stručný životopis

Absolvoval v roce 1972 České vysoké učení technické Praha, Stavební fakultu, obor konstrukčně dopravní.

1977     CSc. v oboru "Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách"
1982     soudní znalec, postgraduální studium na VUT v Brně
1989     docent pro obor betonových konstrukcí.

     V letech 1973 až 1982 vyučoval externě na katedře stavební mechaniky ČVUT. Od roku 1972 pracoval na Kloknerově ústavu ČVUT jako vědecký pracovník, kde od roku 1982 vedl oddělení stavebních hmot. Absolvoval dlouhodobé zahraniční stáže na Rižském polytechnickém institutu, ve Výzkumném ústavu cementářského průmyslu Düsseldorf a na Technické university Lyngby v Dánsku. Je spoluzakladatelem Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. V současnosti vede diagnostickou a zkušební laboratoř BETONCONSULT, s.r.o.

     Zaměřuje se na zkoušení stavebních hmot, diagnostiku stavebních konstrukcí, patologii stavebních konstrukcí a jejich sanaci. Je autorem více než 150 odborných publikací, z toho 30 v zahraničí. Je autorem sedmi patentů a dvou knih. Působí jako odborný garant Kvalifikačních kurzů, pořádaných pod záštitou SSBK a odborný garant konference PODLAHY a POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ. Spoluautor normy ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení.Ing. Petr Tůma, Ph.D

Autorizovaný inženýr v oboru diagnostika staveb
Soudní znalec v oboru stavebnictví, specializace vady a poruchy staveb, diagnostika staveb
Petr Tůma

Vzdělání

1997     absolvování inženýrského studia na Stavební fakultě ČVUT Praha - obor Pozemní stavby, profesní modul Konstrukce a statika pozemních staveb
2005     absolvování doktorandského studia na Kloknerově ústavu ČVUT Praha - obor Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Praxe

1998 - 1999     projektant - statik v Armabetonu Praha
2002 - 2009     vědecký pracovník v Kloknerově ústavu ČVUT

     V současné době se v rámci společnosti BETONCONSULT, s.r.o. věnuje diagnostice staveb, zkoušení betonu, výzkumu silikátových materiálů a publikační činnosti v těchto oblastech. Aktivně se podílí na přejímání evropských norem pro sanace betonových konstrukcí. Spoluautor normy ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení.
     Působí jako odborný garant konferencí PODLAHY a POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ a organizační garant odborných kurzů.

Miroslav Gottwald

Hlavní technik diagnostiky staveb
Prokurista společnosti
Miroslav Gottwald

- od roku 2006 zástupce vedoucího zkušební laboratoře Betonconsult
- hlavní technik
- specialista na diagnostiku výškových objektů