Diagnostika a návrhy sanací

Stavebně technické průzkumy betonových, železobetonových a zděných konstrukcí vycházejí z více jak třicetileté zkušenosti pracovníků firmy BETONCONSULT, s.r.o.

Cílem je vždy identifikovat co nejpřesněji veškeré existující vady a poruchy tak, aby mohly být rozpoznány příčiny jejich vzniku a vypracován návrh sanace.

Součástí stavebně technických průzkumů je i stanovení aktuálních fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů v konstrukci a posouzení jejich korozního poškození.
V případě železobetonových konstrukcí je vždy zvýšená pozornost věnována koroznímu stavu výztuže, který je monitorován speciálními postupy.

Provedený stavebně technický průzkum tak umožňuje s vysokou jistotou posoudit rozsah korodující výztuže, a to i v oblastech, které jsou dosud vizuálně nedotčené. Informace získané stavebně technickým průzkumem lze použít jak pro návrh sanace nebo rekonstrukce objektu, stejně tak i pro posouzení jeho zbytkové životnosti.

BETONCONSULT, s.r.o. se specializuje především na náročné stavebně technické průzkumy včetně horolezeckého zpřístupnění výškových staveb jako jsou komíny, sila, tahové chladicí věže apod.

BETONCONSULT, s.r.o. zpracuje podle potřeby i návrh sanace objektu, který může být použit jako podklad pro výběrové řízení nebo být součástí celkového projektu rekonstrukce. Na základě informací získaných stavebně technickými průzkumy mohou být podle požadavku zákazníka zpracovány i znalecké posudky použitelné v souvislosti s nejrůznějšími právními úkony.